Huurverhoging 2022

HEEMwonen zet zich in voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen. We investeren in bestaande woningen, nieuwbouw en de leefbaarheid in onze wijken. Ook blijven we de komende jaren investeren in energiebesparing. Daarom wordt elk jaar op 1 juli de huur verhoogd. In april ontvangt u een brief met informatie over de huurprijs van uw woning. Bij het bepalen van de huurverhoging houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. 

Verandert uw huurbedrag? Vergeet het niet aan te (laten) passen!

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur. Denk er daarom aan dat u vanaf 1 juli 2022 het juiste huurbedrag betaalt. Betaalt iemand anders de huur voor u, zoals bijvoorbeeld uw bank of bewindvoerder? Geef de nieuwe huur dan op tijd aan hen door. Betaalt u via accept e-mail of automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen, wij passen het bedrag voor u aan.

Huurverhoging HEEMwonen gemiddeld 1.94%

Woningcorporaties mogen dit jaar volgens de regels van de overheid de huurprijs van een sociale huurwoning met maximaal 2,3% verhogen. Bewoners van een sociale huurwoning van HEEMwonen krijgen een huurverhoging van 0% óf een huurverhoging van 2,3%. Gemiddeld is de huurverhoging van de sociale huurwoningen bij HEEMwonen daardoor 1,94% in 2022. Dat is lager dan afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. Sommige bewoners huren een vrije sector woning bij HEEMwonen. Zij krijgen dit jaar een huurverhoging van 3,3%. Dat is de maximaal toegestane verhoging voor deze woningen.

Zo wordt de huurverhoging bij HEEMwonen bepaald:

De afgelopen maanden zijn de energieprijzen gestegen, ook andere kosten stijgen. HEEMwonen begrijpt dat dit voor onze bewoners grote effecten kan hebben. Bewoners met een minder goed geïsoleerde woning merken in veel gevallen meer van de stijgende energiekosten dan bewoners met een beter geïsoleerde woning. HEEMwonen kiest er dit jaar voor om minder goed geïsoleerde woningen 0% huurverhoging toe te kennen. Dit zijn woningen met een lage energieprestatie. Ook woningen waarvoor een sociaal statuut van kracht is in verband met sloop, krijgen 0% huurverhoging. Andere woningen krijgen per 1 juli 2022 een huurverhoging van 2,3%. Deze woningen hebben een hogere energieprestatie. Dat zijn de beter geïsoleerde woningen, nieuwbouwwoningen of woningen die in de afgelopen jaren duurzaam zijn opgeknapt.

De energieprestatie van uw woning bepalen wij op basis van een combinatie van verschillende factoren:

• Het bouwjaar en/of renovatiejaar van uw woning;
• Het energielabel van de woning;
• Gegevens vanuit onderzoek door HEEMwonen;
• Eventuele aanwezige zonnepanelen of andere verduurzamingsmaatregelen die in het verleden gedaan zijn.

Op basis van deze factoren heeft uw woning een:
• hoge energieprestatie (uw woning is goed/beter geïsoleerd).
of
• lage energieprestatie (uw woning is minder goed tot slecht geïsoleerd). 

Bezwaar tegen uw huurverhoging?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u (uiterlijk 30 juni) een bezwaarschrift indienen bij HEEMwonen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Bezwaarschrift huurverhoging’. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de huurcommissie: www.huurcommissie.nl. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de huurcommissie via 1400 (lokaal tarief). Komt u er met ons niet uit, dan vragen wij de huurcommissie een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurverhoging. Wij passen geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Het heeft dus geen zin om vanwege uw inkomen bezwaar te maken tegen de huurverhoging.