Samenwonen

Woont u met iemand samen in uw woning? Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Hieronder leest u hier meer over.

Wanneer is sprake van medehuurderschap?

  • Een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is automatisch medehuurder, zolang deze in dezelfde woning woont als de huurder en bij de gemeente op dit adres staat ingeschreven. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Aanvragen van het medehuurderschap is in dit geval niet nodig.
  • Gaat u samenwonen? Het is niet nodig om dit te melden aan HEEMwonen. Na twee jaar kan uw partner bij HEEMwonen het medehuurderschap aanvragen.
  • Verhuist de huurder of komt hij te overlijden? Dan wordt de medehuurder automatisch (hoofd)huurder.

Wanneer moet ik medehuurderschap aanvragen?

Staat u als huisgenoot niet op de huurovereenkomst en wilt u dezelfde rechten en plichten als de huurder? Dien dan samen met de huurder een verzoek tot medehuurderschap in bij HEEMwonen via het aanvraagformulier medehuurderschap. Dit is niet nodig als u echtgenoot of geregistreerd partner bent van de huurder. U krijgt schriftelijk bericht van HEEMwonen of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Voorwaarden medehuurderschap

  • U staat tenminste twee jaar op het betreffende adres ingeschreven bij de gemeente Kerkrade of Landgraaf.
  • De huurder en u voeren een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • Het samenwonen van ouder en kind valt hier niet onder (zie hieronder).
  • U vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning.

Bent u medehuurder geworden?

Vanaf dat moment bent u net als de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Heeft de medehuurder niet langer het hoofdverblijf in de woning, dan verliest hij automatisch de status van medehuurder. Als de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder eindigt, wordt de medehuurder automatisch huurder als hij in woning blijft wonen.

Kunnen inwonende kinderen medehuurder worden?

Woont een volwassen kind bij de ouder(s) in om hen te verzorgen, dan kan sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan. De woonmakelaar van HEEMwonen bepaalt of sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en of aan de andere twee eisen die hiervoor zijn vermeld, wordt voldaan.

Aanvragen medehuurderschap

U kunt medehuurderschap aanvragen door het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen, samen met de huurder te ondertekenen en in te leveren bij HEEMwonen. De handtekening van de huurder is nodig, zodat helder is dat de huurder achter uw aanvraag staat.