Vraag en antwoord - Huuropzegging

terug naar overzicht

Hoe kan ik de huur opzeggen?

U kunt de huur op elk gewenst moment opzeggen. HEEMwonen hanteert een opzegtermijn van minimaal één maand. De einddatum van de huurovereenkomst valt nooit in het weekend of op een feestdag.
Een voorbeeld: Vandaag is het 7 oktober en u zegt de huur op. De einddatum van uw huurcontract is dan 7 november. Valt 7 november in het weekend dan loopt de huur door tot de eerstvolgende werkdag ná het weekend.
U kunt de huur opzeggen via mijn HEEMwonen. Log in en ga naar ’Mijn contracten’ en klik vervolgens op ‘contract beëindigen’

Wat is mijn opzegtermijn?

U kunt de huur op elk gewenst moment opzeggen. HEEMwonen hanteert een opzegtermijn van minimaal één maand.
Een voorbeeld: Vandaag is het 7 oktober en u zegt de huur op. De einddatum van uw huurcontract is dan 7 november. Valt 7 november in het weekend dan loopt de huur door tot de eerstvolgende werkdag ná het weekend.

Komt er iemand van HEEMwonen langs als ik de huur opzeg?

Ja, na de huuropzegging maken wij een afspraak met u voor een vooropname. Dat betekent dat een technisch beheerder van HEEMwonen in uw woning komt kijken of er eventueel nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden voordat u de woning kunt achterlaten. Daarbij geven we ook aan wat de geraamde kosten zijn als u deze werkzaamheden door HEEMwonen laat uitvoeren. De afspraken die daarbij worden gemaakt, leggen wij schriftelijk voor u vast. In elk geval moeten de werkzaamheden vóór het einde van de huurperiode zijn uitgevoerd. De technisch beheerder maakt ook direct met u een afspraak voor de eindopname

Moet ik mijn huurtoeslag stopzetten?

Het is belangrijk om wijzigingen in uw woonsituatie altijd door te geven bij de Belastingdienst.

Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening?

U ontvangt de eindafrekening uiterlijk 8 weken na de huuropzeggingsdatum.

Ik wil de afspraak voor de voor- of eindopname wijzigen, hoe doe ik dat?

Het wijzigen van de afspraak voor een voor- of eindopname kunt u telefonisch doen. Neem contact op met de technisch beheerder van HEEMwonen via 045-645 44 44.

Is de nieuwe huurder al bekend?

Voor vragen over een nieuwe huurder kunt u de woonmakelaar benaderen, via ons telefoonnummer 045-645 44 44.

Ik wil de eindmeterstanden weten. Hoe kan ik deze opvragen?

De meterstanden staan op het eindopnameformulier vemeld. Dit formulier krijgt u toegestuurd na de eindopname én wordt voor u klaargezet in mijn HEEMwonen bij 'Mijn documenten'.