Vraag en antwoord - Jaarlijkse huurverhoging

terug naar overzicht

Waarom wordt jaarlijks de huur verhoogd?

Eén keer per jaar, op 1 juli, verhoogt HEEMwonen de huurprijs. Dat is nodig om investeringen in bestaande woningen, nieuwbouw en leefbaarheid te kunnen blijven doen. Ook blijven we de komende jaren investeren in energiebesparing. Bij de huurverhoging volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. De minister geeft jaarlijks aan met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. Het definitieve percentage van de huurverhoging komt tot stand in overleg met de huurdersorganisatie van HEEMwonen. Wij streven hierbij naar een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding

Wanneer is de jaarlijkse huurverhoging bekend?

Eén keer per jaar, op 1 juli, verhoogt HEEMwonen de huurprijs. Jaarlijks ontvangt u vóór 1 mei een brief van ons over de huurverhoging.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

HEEMwonen stuurt uw bezwaarschrift door naar de huurcommissie. Zij nemen het bezwaar in behandeling en doen een uitspraak.

Kom ik na de jaarlijkse huurverhoging nog in aanmerking voor huurtoeslag?

Voor vragen over huurtoeslag verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Er worden nog onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan mijn woning. Moet ik de jaarlijkse huurverhoging toch betalen?

Ja, ook dan dient u de jaarlijkse huurverhoging te betalen.

Welk huurbedrag moet ik betalen als ik bezwaar heb ingediend?

Tot uitspraak van de huurcommissie mag u de oude huur betalen