Vraag en antwoord - Overlast

terug naar overzicht

Wanneer is iets overlast?

Wat voor de één overlast is, hoeft dat voor een ander niet te zijn. Er is een verschil tussen overlast en leefgeluiden:
Met leefgeluiden bedoelen we geluiden zoals het doorspoelen van de wc, een huilend kind, uw buren die de trap oplopen of de wasmachine die aanstaat.
We spreken van overlast wanneer bijvoorbeeld een hond lang achter elkaar blaft, de woning vervuild of vernield is of u wordt bedreigd. U kunt dit schriftelijk melden bij HEEMwonen.

 

Wat is ernstige overlast?

Met ernstige overlast bedoelen wij onder andere agressief gedrag, bedreiging, geweld, intimidatie of drugsgerelateerde zaken. Meld ernstige overlast direct bij de politie via 0900-8844 (SPOED 112) en daarna schriftelijk bij HEEMwonen. U kunt ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld kunt u (anoniem) melden bij Veilig Thuis. HEEMwonen kan deze melding niet voor u indienen. Stel HEEMwonen ook schriftelijk op de hoogte van uw vermoeden en van uw melding bij Veilig Thuis.

Ik wil de veroorzaker zelf aanspreken op zijn/haar gedrag. Hoe doe ik dat?

Wacht niet te lang en vraag of de veroorzaker tijd heeft om met u te praten;
Lukt het niet om in contact te komen? Gooi een briefje in de brievenbus waarin u aangeeft dat u overlast ervaart met uw naam en telefoonnummer;
Praat niet als u boos bent;
Leg uit wat de overlast met u doet;
Verhef uw stem niet, dit leidt vaak tot ruzie;
Zoek samen naar een oplossing;
Maak samen concrete afspraken over hoe nu verder. Bijvoorbeeld: wat kunt u doen als de overlast zich herhaalt.

Hoe kan ik overlast melden?

Dit kan schriftelijk via het overlastformulier op onze website.

Wat gebeurt er met mijn overlastmelding?

Wij nemen uw melding in behandeling. Vervolgens nemen wij contact met u op. Samen met u bespreken we de mogelijkheden. Soms bespreken we de overlast met u en de veroorzaker. Maar we schakelen ook soms instanties in zoals buurtbemiddeling of politie.


 

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling richt zich op conflicten tussen (buurt)bewoners die overlast ervaren van elkaar. Buurtbemiddelaars zijn getraind in conflictbemiddeling en zijn onpartijdig. De bemiddelaar begeleidt het gesprek tussen u en uw buren, met als doel het probleem op te lossen. Tijdens het traject maakt u afspraken om problemen in de toekomst te voorkomen. Als u tijdens het traject van buurtbemiddeling opnieuw overlast ervaart, kunt u dit melden bij uw contactpersoon van buurtbemiddeling. Zij pakken dit verder met u op.

Buurtbemiddeling Landgraaf via Welsun: info@welsun.nl of bel 045-532 36 36
Buurtbemiddeling Kerkrade via Impuls: info@impulskerkrade.nl  of bel 045- 545 63 51 
 

Ondanks buurtbemiddeling blijf ik overlast ervaren. Wat nu?

Heeft u een traject bij buurtbemiddeling afgerond? Ontstaat er opnieuw overlast? Meld dit schriftelijk bij HEEMwonen. Wij beoordelen de situatie opnieuw.

Welke overlast meld ik bij Handhaving?

U kunt contact opnemen met Handhaving voor overlast in een openbare ruimte. Met openbare ruimte bedoelen wij: de straat, stoep, parkeerplaats, speelplaats en groenvoorzieningen.
Bij Handhaving kunt u overlast melden zoals hangjongeren, hondenpoep, overlast op straat, vernieling, graffiti, illegaal gedumpt afval of geluidsoverlast.
Handhaving is een afdeling van uw gemeente. De handhavers rijden regelmatig door uw wijk om toezicht te houden op lokale orde en veiligheid.

Contactgegevens:
- Handhaving Kerkrade
Meldingen kunt u telefonisch doorgeven van Maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 22.00 uur via 045-567 63 48.
Tijdens kantooruren via 14045.

- Handhaving Landgraaf
Meldingen kunt u doorgeven via de app MijnGemeente of via de website van de gemeente Landgraaf.
De app MijnGemeente kunt u downloaden in de App- of Play Store, afhankelijk van uw telefoon.

- Politie (na 22.00 uur)
Meldingen kunt u telefonisch doorgeven via 0900-8844 of voor spoed 112

Mag ik een beveiligingscamera plaatsen aan mijn gehuurde huis?

U heeft toestemming nodig van HEEMwonen. Vul het klusformulier in op onze website. Een medewerker van HEEMwonen zal uw aanvraag beoordelen.

Er zitten regels verbonden aan het plaatsen van een beveiligingscamera. Een beveiligingscamera mag niet gericht zijn op de openbare weg of eigendommen van anderen. Voor meer informatie over het richten van camera’s verwijzen wij u door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik heb last van ongedierte, wat nu?

U bent zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van ratten, muizen, wespen en bijen in en rondom uw woning.
Heeft u een serviceabonnement afgesloten bij HEEMwonen? Dan bestrijden wij een wespen- of bijennest.
Is er sprake van rattenoverlast in uw wijk? Neem contact op met uw gemeente via 14045
meer informatie vindt u via:
https://www.landgraaf.nl/overlast-van-dieren
https://www.kerkrade.nl/wonen-en-leven/ongediertebestrijding_41672/