Vraag en antwoord - Zelf klussen in de woning

terug naar overzicht

Mag ik de woning naar eigen smaak veranderen?

Ja, dat mag. Bij eenvoudige klussen, zoals het schilderen van de binnenkant van de woning in een gangbare kleur of het bestraten van de tuin, heeft u vooraf geen toestemming van ons nodig. Heeft u een grotere klus voor ogen? Bijvoorbeeld het vervangen van de buitenkozijnen, het weghalen van een tussenmuur of het realiseren van een aanbouw? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Ga naar onze pagina Folders en lees de folder Klussen en verbeteren. In deze folder leest u voor welke klussen u toestemming nodig heeft. In een aantal gevallen heeft u een vergunning van de gemeente nodig. 

Welke regels gelden bij klussen in huis?

Als u zelf gaat klussen, is het belangrijk dat u zich houdt aan onze klusregels. Op die manier komt de verhuurbaarheid niet in het gedrang en kunt u op een veilige manier uw gang gaan.
Voor een aantal klussen gelden aanvullende regels. Ga naar onze pagina Folders en lees de folder 'Klussen en verbeteren'. In deze folder leest u voor welke klussen u toestemming nodig heeft. In een aantal gevallen heeft u een vergunning van de gemeente nodig. 

Hierbij de algemene klusregels van HEEMwonen:
- de klus moet volgens de actuele bouwregelgeving worden uitgevoerd
- de werkzaamheden aan installaties (gas, water, elektra, riolering) moeten door een erkend installateur uitgevoerd worden
- bij de klus moeten kwalitatief deugdelijke materialen worden gebruikt
- de klus mag de verhuurbaarheid van de woning (puntentelling en energielabel e.d.) niet schaden
- de klus mag niet leiden tot een waardedaling van de woning
- de klus mag niet leiden tot gevaarlijke situaties
- de klus mag niet leiden tot een te grote afwijking van de heersende smaak en norm.

Kan ik een vergoeding krijgen voor een aanpassing in mijn woning?

Bij een aantal klussen waarbij duidelijk sprake is van waardevermeerdering van de woning, zoals een aanbouw, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Deze vergoeding wordt uitgekeerd zodra u gaat verhuizen. Hierbij geldt een aantal voorwaarden:
- de voorziening komt voor vergoeding in aanmerking
- de benodigde vergunningen zijn vooraf aangevraagd en verkregen
- de voorziening is aangebracht na schriftelijke toestemming van HEEMwonen
- de voorziening voldoet aan alle technische en wettelijke eisen
- de voorziening verkeert in technisch goede staat.

Wat gebeurt er met mijn aanpassingen in mijn woning bij verhuizing?

Bij verhuizing mag uw klus, ook wel een zelf aangebrachte voorziening (ZAV) genoemd, over het algemeen blijven zitten. De zelf aangebrachte voorziening moet in goede staat verkeren, deugdelijk zijn aangebracht en voldoen aan onze voorwaarden. Als u gaat verhuizen, beoordeelt onze technisch beheerder uw zelf aangebrachte voorziening tijdens de vooropname. Hij geeft dan aan wat mag blijven zitten, wat u moet verwijderen of herstellen en wat u kunt overdragen aan de nieuwe huurder.