Wat is passend toewijzen?

Heeft u met uw inkomen recht op huurtoeslag? En gaat u verhuizen? Dan mogen woningcorporaties u alleen woningen tot een bepaalde huurprijs aanbieden. Dat heet ‘passend toewijzen’. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen gaan wonen. Wat betekent deze regel voor u?


 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten. 

* Let op: Voor 18- tot 23-jarigen die in aanmerking komen voor huurtoeslag geldt een maximum huurprijs van € 452,20 (prijspeil 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomensgrens en huurprijs bij passend toewijzen

In bovenstaand schema ziet u per situatie wat passend toewijzen voor u betekent (cijfers 2023). De maximale huurprijs die u ziet staan, is de kale huurprijs. Dat betekent dat eventuele servicekosten bovenop de huur wel boven deze grens uit mogen komen. 

Uw inkomen

Als wij u uitnodigen voor een intakegesprek voor de woning, vragen we u een inkomensverklaring van de Belastingdienst mee te nemen. Hiermee toont u uw inkomen aan. Elke vorm van inkomen van u en uw eventuele partner tellen mee. Het inkomen en het vermogen van inwonende kinderen niet. Blijkt uit uw inkomensverklaring dat u heeft gereageerd op een woning met een te hoge huurprijs? Dan zullen wij u de woning niet toewijzen. Zorg dus altijd dat u bij Thuis in Limburg uw inkomen op tijd aanpast als uw inkomen verandert.

Waarom passend toewijzen?

Passend toewijzen komt voort uit de nieuwe woningwet. Door 'passend toewijzen' krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij hun inkomen. Het vermindert de kans dat huurders in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.

Wat betekent dit voor u?

Staat u bij Thuis in Limburg ingeschreven als woningzoekende? Dan kunt u gewoon blijven reageren op het woningaanbod. We adviseren u goed te kijken naar de voorwaarden die staan vermeld bij de woning. Niet alleen uw inkomen maar ook uw huishoudgrootte spelen dus een rol.