HomeOver onsOnze organisatie

Over ons

Bij HEEMwonen staat de buurt centraal, naast het individu.
En die buurt maken we samen.

Wij zijn Buurtmakers

We realiseren ons hoe belangrijk het is om een fijn thuis te hebben. Met plezier wonen in een buurt die bij je past gaat verder dan enkel een dak boven je hoofd. Het gaat vooral om je thuis voelen. Kunnen zijn wie je bent en je verbonden voelen met je buren en buurt.

Een stap verder

Bij HEEMwonen begrijpen we als geen ander hoe belangrijk het is om een thuis te hebben. Waar je met plezier leeft en helemaal jezelf kunt zijn. Een plek waar je je écht thuis voelt en waar je thuiskomt. Als een goede buur staan we voor elkaar klaar. Bewoners, medewerkers en partners. Wij geloven in de kracht van samen en nét even anders. Door dwars te denken en fris te kijken, verleggen we grenzen en zetten we iedereen in zijn kracht. We durven onszelf en anderen uit te dagen, kleuren zo nu en dan buiten

de lijntjes en gaan voor een positieve impact. Vanuit deze gedachte inspireren we de wereld om ons heen om in regie te zijn én mee te doen. Dát is ‘Samen Buurtmaken’.

Onze organisatie

HEEMwonen is een woningcorporatie met circa 10.000 woningen in Kerkrade en Landgraaf. Wij zetten ons in voor voldoende betaalbare woningen en richten ons vooral op mensen die recht hebben op een sociale huurwoning.

Bij HEEMwonen staan de bewoners en de buurt centraal. Daarom doen we meer dan alleen woningen verhuren. We willen een positieve impact hebben op het leven van onze bewoners en de buurten waarin we actief zijn. Onze missie en visie vormen het kompas dat ons leidt in ons dagelijks werk en bij het vervullen van onze verantwoordelijkheden als woningcorporatie.

In onze buurten groeit de druk op de leefbaarheid. Gelukkig is de bereidheid van onze partners en bewoners om dit samen aan te pakken enorm groot. Dat merken we dagelijks in ons werk. Het is een uitdaging die niet altijd eenvoudig zal zijn en die vraagt om een lange adem, maar we delen het besef van de noodzaak om op buurtgerichte wijze te werken.

De eerste stappen zijn gezet in Kerkrade West. Ook zijn we volop bezig met Rolduckerveld. Projecten waarvoor we onze nek hebben uitgestoken. Deze koers zetten we voort, omdat het nodig is. We hebben de middelen én de vastberadenheid om de leefbaarheid in onze buurten te verbeteren en echt samen buurt te maken.

Bewoners hebben vaak een sterke binding met hun buurt. Dit gevoel willen we nog meer benadrukken. We maken de overgang van “minder vragen” naar “meer zelf doen.” Dat doen we door bewoners actiever te betrekken, vrijwilligers te ondersteunen en buurtinitiatieven te stimuleren. Samen optrekken en samen grenzen doorbreken, dat is ons doel.

Samenwerking zit in onze genen. Het is essentieel om de uitdagingen aan te pakken waarmee we geconfronteerd worden. De afgelopen jaren hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt. Onder andere met projecten als SUPERLOCAL, het Volkshuisvestingsfonds, ketensamenwerking met vastgoedpartners en partnerschappen in de zorg- en welzijnssector, zoals bij het Credohuis. Steeds meer initiatieven worden werkelijkheid. We bouwen voort op deze successen en breiden onze samenwerking verder uit, van strategisch tot operationeel niveau.

Duurzaamheid speelt een centrale rol in ons werk en draagt bij aan een beter leven. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze woningen maken we stap voor stap energiezuiniger. Dit levert niet alleen een bijdrage aan het milieu, maar maakt wonen ook betaalbaarder. Duurzaamheid gaat voor ons echter verder dan alleen energiebesparende maatregelen in ons vastgoed. We hebben oog voor sociale cohesie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Waar mogelijk steken we onze nek uit en stimuleren we innovaties die een positieve impact hebben op onze leefomgeving.

Als organisatie zijn we gezond en hebben we het lef om uitdagingen aan te gaan. De afgelopen jaren hebben we grote investeringen gedaan in onze buurten en wijken, zoals Oud-Nieuwenhagen, West Wint en SUPERLOCAL. Het werk in Rolduckerveld, Bleijerheide en Kerkrade-Oost is in volle gang. Deze projecten laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen en ons uiterste best doen om een positieve verandering teweeg te brengen in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

We blijven ons inzetten voor een betere toekomst. Want bij HEEMwonen geloven we in de kracht van samenwerking en innovatie voor een leefbare en duurzame regio. Samen bouwen we voort, omdat we weten dat in de buurten zelf het échte verschil wordt gemaakt

Onze Missie

Wij geloven in de kracht van de buurt en haar bewoners. Geen buurt is hetzelfde. Daarom kiezen we niet voor een standaardaanpak. Wij werken buurtgericht en zoeken lokaal de verbinding met bewoners en partners. Met onze woningen dragen we bij aan betaalbare, goede en duurzame huisvesting voor iedereen. Samen maken we buurt!

Onze Visie

We realiseren ons hoe belangrijk het is om een fijn thuis te hebben. Met plezier wonen in een buurt die bij je past gaat verder dan enkel een dak boven je hoofd. Het gaat vooral om je thuis voelen. Kunnen zijn wie je bent. En hoe verbonden je je voelt met je buurt en buren. Bij HEEMwonen faciliteren we goed wonen. Vanuit dit stevige fundament inspireren we bewoners om in regie te zijn over hun leven en mee te kunnen doen in de maatschappij.

Samen buurt maken

We hebben hart voor de bewoner

De bewoner is ons uitgangspunt. We zijn oprecht geïnteresseerd in onze bewoners, luisteren en denken mee in oplossingen. We zijn zichtbaar in de buurt en goed bereikbaar.

We bouwen bruggen

We zoeken de samenwerking op met bewoners en partners om te werken aan een gezamenlijk doel. Om snel te kunnen schakelen, investeren we in duurzame relaties.

Dwars denken en fris kijken

We denken in mogelijkheden en kijken vooruit. Zijn nieuwsgierig van aard en denken dat het altijd beter kan. Geven niet snel op en blijven verbeteren. Als het nodig is, laten we routines los en leveren we maatwerk om doelen te bereiken.

Opgroeien in een duurzame buurt

Een goede, duurzame leefomgeving vormt een stevig fundament voor je verdere ontwikkeling. Samen met bewoners en partners kijken we naar wat de buurt nodig heeft om te groeien. We doen dit altijd op een duurzame manier: gebouwen en plekken ontwikkelen die een positieve impact hebben op mens, natuur en maatschappij.

Talent gedreven bereiken we meer

Wij gaan uit van talent en eigen kracht. Onze medewerkers zijn nieuwsgierige professionals die zich blijvend willen ontwikkelen. Wij stimuleren deze persoonlijke en professionele groei en bieden daar ruimte voor. Ook in onze buurten benutten we de talenten en eigen kracht van onze bewoners.

Op ons kun je bouwen

Samen maken we heldere afspraken en we komen die ook na. Dit basisprincipe verwachten we ook terug. We zijn een betrouwbare partner in onze wijken en buurten. Bewoners en partners weten waarvoor ze ons kunnen benaderen. Ook zijn we duidelijk waar onze grenzen liggen.

Kunnen we je helpen?

Tijdelijk minder goed bereikbaar

Op dit moment zijn we minder goed bereikbaar door een stroomstoring. Onze telefoon is doorgeschakeld naar onze boodschappendienst. Voor spoedgevallen kun je bellen naar naar 045 645 4444.

We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer bereikbaar te zijn!