Onze wijken

HEEMwonen heeft woningen in de gemeente Kerkrade in de wijken Kerkrade-Oost en Kerkrade-West. In Landgraaf hebben we woningen in de wijken Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms. Wij vertellen u graag iets meer over deze wijken en wat we daar doen.

Kerkrade-Oost

Deze wijk bestaat uit de buurten Centrum, Rolduckerveld, Holz, Nulland en Bleijerheide. Het woningbezit van HEEMwonen in Kerkrade-Oost bestaat hoofdzakelijk uit etagewoningen en eengezinswoningen. Kerkrade-Oost is een krimpgebied en kenmerkt zich door een sociaal-economisch zwakke structuur en een grote volkshuisvestelijke opgave. De gemeente Kerkrade en HEEMwonen zijn samen met bewoners en andere betrokken partijen aan de slag om het gebied te herontwikkelen op fysiek, sociaal en economisch terrein.
   

Kerkrade-West

Kerkrade-West telt ruim 15.600 inwoners en bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht en Terwinselen. Het woningbezit van HEEMwonen in Kerkrade-West bestaat vooral uit eengezinswoningen. Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke ‘motoren’ op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen, voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo en het in 2010 volledig nieuw geopende Carboonplein.

Gezamenlijke aanpak
Hoe maken we van Kerkrade-West een aantrekkelijke wijk? Aan dit vraagstuk werken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen met de gemeente Kerkrade, provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en HEEMwonen. Wij gaan daarbij uit van kansen. Gezamenlijk hebben we een stadsdeelvisie opgesteld voor het gebied waarin we vier scoringskansen benoemen: wonen en leven, werken en winkelen, natuur en duurzaamheid, recreatie en bereikbaarheid; “West wint aan ruimte”.
Door uitvoering van de Stadsdeelvisie wint Kerkrade-West letterlijk aan ruimte. Minder bewoners betekent minder huizen. Daardoor ontstaat ruimte, ruimte om meer groen en meer recreatie in de buurt te brengen.
   

Nieuwenhagen (Landgraaf)

Nieuwenhagen is de meest centrale wijk van de gemeente Landgraaf en heeft een authentieke kern, net als de twee andere wijken van Landgraaf. De wijk is geschikt voor jong en oud, mede dankzij het zeer gevarieerde woningaanbod: van appartementen mét en zonder lift tot eengezinswoningen, van rust en groen tot levendig en centraal. In Nieuwenhagen vindt u wat u zoekt. In het centrum vindt u het grootste winkelcentrum van Landgraaf, ‘Op de Kamp'. U kunt hier gratis parkeren. Op de Kamp bevat een ruim winkelaanbod van supermarkten, kledingwinkels en reisbureaus. Ook het gemeentehuis en het politiebureau vindt u hier. Naast dit optimale winkelaanbod biedt Nieuwenhagen ook de nodige ontspanningsmogelijkheden. Een wandel- of fietstocht over de aangrenzende Brunsummerheide is de ideale manier om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte.  De gemeenschap in Nieuwenhagen heeft een actief verenigingsleven. In Nieuwenhagen hoeft u zich dus niet te vervelen.

Samenwerking
De gemeente Landgraaf, HEEMwonen, Provincie Limburg en Parkstad Limburg hebben de handen in elkaar geslagen om de wijken Nieuwenhagen en Lichtenberg ook voor toekomstige generaties te behouden als een wijk waar het goed leven, wonen en werken is. Nieuwenhagen maakt deel uit van de Limburgse Wijkenaanpak en vormt één van de vijf wijken in Parkstad Limburg waar de bevolkingskrimp grote gevolgen heeft. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben wij een toekomstvisie opgesteld. In het Wijkontwikkelingsplan hebben wij deze ideeën en wensen vertaald naar concrete projecten in de wijk. Zowel op het sociale als op het ruimtelijke vlak liggen er dus grote uitdagingen! Woningen die niet meer aan de wensen voldoen worden aangepast of maken plaats voor nieuwbouw, groen en meer  ruimte in de buurt. Dat betekent dus dat er woningen gesloopt  worden om leegstand en verloedering te voorkomen. Ook voorkomen we dat de leefbaarheid onder druk komt te staan.
   

Schaesberg (Landgraaf)

Schaesberg is de grootste wijk van de gemeente Landgraaf. Schaesberg is een levendige wijk en is in trek bij jong en oud, mede dankzij het gevarieerde woningaanbod, de aanwezigheid van een nieuw winkelcentrum en de ligging nabij het centrum van Heerlen. Het karakter van Schaesberg is op het eerste gezicht stedelijk, maar met een dorpse cultuur. De verbindingen met openbaar vervoer en auto zijn prima. In Schaesberg vindt u een treinstation met rechtstreekse verbindingen naar Kerkrade, Heerlen, Maastricht en Aken. Schaesberg grenst aan de binnenring van Parkstad Limburg waardoor de wijk goed ontsloten is. In de wijk vindt de bosrijke omgeving van Park Gravenrode waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Bent u sportief ingesteld? Dan kunt u terecht in het Sport & Leisurepark en het nabijgelegen Snowworld. Ook themapark Mondo Verde is in Schaesberg gelegen en GaiaZOO is binnen vijf minuten bereikbaar. Veel mensen kennen Schaesberg vanwege het jaarlijkse muziekfestival Pinkpop dat middenin de wijk plaats vindt. Kortom: Schaesberg is een uitdagende plek om te wonen en te leven!  

   

Ubach over Worms (Landgraaf)

Ubach over Worms is een hechte gemeenschap in Landgraaf, opgebouwd uit de buurten Brunssummerheide, Abdissenbosch, Namiddagsche Driessen, Parkheide, Waubach, Lauradorp, Rimburg en Groenstraat. De wijk Ubach over Worms heeft een historisch dorpse en landelijke identiteit.  De wijk is echter ook groot en heeft voldoende voorzieningen om een volwaardig ‘stadsdeel te zijn’. Er wonen relatief veel gezinnen met jonge kinderen. Eengezinswoningen overheersen in het straatbeeld.
Er is een toekomstvisie opgesteld voor Ubach over Worms. Deze toekomstvisie is mede dankzij de inbreng van de bewoners van Ubach over Worms tot stand gekomen. Prognoses over de ontwikkeling van het aantal huishoudens, de samenstelling hiervan én de behoefte aan de diverse typen woningen zijn ook in de visie opgenomen.

De doelstellingen van de toekomstvisie zijn: 
Sociaal
- Meer samenhang en samenwerking tussen de bestaande voorzieningen, accommodaties en projecten.
- De bewoners moeten de bestaande voorzieningen makkelijker kunnen gebruiken.
- Sociale participatie van bewoners bevorderen om eenzaamheid en isolement te voorkomen.
Fysiek
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid.
- Aandacht voor goed winkelaanbod.
- De dorpse sfeer behouden.
- Hergebruik van publieke gebouwen.
- Ontmoetingsfaciliteiten voor jongeren.
- Vergroenen van de buurtenen beter onderhouden van de groenvoorzieningen.