Welkom bij HEEMwonen!

Wij vinden het belangrijk dat huurders zich thuis voelen. Daar zetten wij ons iedere dag voor in!

De huurder centraal

Bij HEEMwonen staat de huurder centraal. Huurder in de brede zin van het woord. Ook woningzoekenden rekenen we daartoe. We richten ons vooral op mensen die recht hebben op een sociale huurwoning. Vanwege hun inkomen of door beperkingen. Bij ons is de huurder klant. Klantgerichtheid en de kwaliteit van onze dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Wij zetten ons in voor voldoende betaalbare woningen en maken samen met huurders en partners het verschil als het om samenleven gaat. We doen dit in Kerkrade en Landgraaf, waar we circa 10.000 woningen bezitten.

Onze maatschappelijke inzet, samen met anderen

We zijn aanspreekbaar op het bieden van voldoende goede en betaalbare woningen en een prettige, veilige leefomgeving. Dat beschouwen we als onze kerntaak. We werken actief samen aan “gebiedsontwikkeling en wonen”. We doen dit samen met andere partijen, zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, gemeenten en collega-corporaties. We zoeken daarnaast ook de samenwerking op binnen de regio Parkstad Limburg en de provincie, steeds vanuit onze kernactiviteit “wonen”. We hebben een duidelijke visie op de regio en zitten aan tafel waar belangrijke beslissingen genomen worden.

Onze organisatie: een grensverleggend maatschappelijk bedrijf

We zijn een maatschappelijke organisatie en pakken in buurten vraagstukken op het gebied van wonen actief op. Daarnaast zijn we een innovatief vastgoedbedrijf. Door het duurzaam exploiteren en ontwikkelen van vastgoed kunnen we maatschappelijke prestaties blijven leveren. We moeten financieel gezond zijn om ons werk goed te kunnen doen. Hiervoor is een solide bedrijfsvoering nodig. In de keuzes die we maken stellen we het volkshuisvestelijke belang voorop. In ons handelen zijn we betrokken, ondernemend en duidelijk. Dat zijn onze kernwaarden.