HomeVoor bewonersBuren en buurtLeefbaarheid

Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd hebben. De hele woonomgeving, buurt en voorzieningen maken daar deel van uit. Wij vinden dat onze bewoners met plezier moeten kunnen wonen in een prettige woonomgeving. Daarom zet HEEMwonen zich in voor een aangenaam woon- en leefklimaat.

Onze medewerkers in de wijk

Onze wijkbeheerders houden toezicht in de vijf wijken van HEEMwonen. Zo houden we deze schoon en veilig. De wijkconsulenten zijn verantwoordelijk voor het behoud en verbeteren van de sociale dynamiek en verbondenheid in jouw wijk en de uitvoering van sociale projecten. Bekijk hier wie dit zijn.

Leefbaarheidsfonds

We willen bewoners activeren en ondersteunen met buurtinitiatieven via het leefbaarheidsfonds. Dit fonds wordt gevuld door HEEMwonen en beheerd door de commissie leefbaarheidsfonds. Deze commissie bestaat uit bewoners en krijgt (administratieve) ondersteuning van HEEMwonen.

De commissie leefbaarheidsfonds HEEMwonen geeft advies aan HEEMwonen over het wel of niet toekennen van een bedrag en de hoogte van het bedrag. Het leefbaarheidsfonds is dus vóór en dóór bewoners.

HEEMwonen vervult met name een administratieve rol. Indien aanvragen betrekking hebben op fysieke aanpassingen aan gebouwen of tuinen, kan HEEMwonen ook een adviserende rol hebben voor de commissie leefbaarheidsfonds.

Hennep en drugs

We staan het telen van of knippen van hennep niet toe. In onze huurwoningen staan wij geen enkele activiteit toe die op grond van de Opiumwet strafbaar is gesteld. Dit geldt dus ook voor drugshandel en de aanwezigheid van hennep en/of drugs!

Prostitutie

We staan prostitutie in onze woningen niet toe. Hiervoor hanteren we een zero tolerance-beleid.

Kunnen we je helpen?

Openingstijden Carnaval

Op carnavalsmaandag (12-02) en dinsdag (13-02) zijn we gesloten.

Voor spoedgevallen zijn we uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt hiervoor bellen naar 045 645 4444.

Fijne carnaval!