HomeVoor bewonersNiet tevreden over HEEMwonenGeschillenadviescommissie

Geschillenadviescommissie

De commissie behandelt klachten waarvan u vindt dat HEEMwonen deze niet goed heeft opgelost. 

Geschillenadviescommissie

De geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit 5 leden. De leden van de geschillenadviescommissie zijn allemaal onafhankelijk en niet in dienst van HEEMwonen. De commissie behandelt klachten waarvan u vindt dat HEEMwonen deze niet goed heeft opgelost.

De geschillenadviescommissie kan geen geschillen behandelen:

  • die niet eerder schriftelijk als klacht zijn gemeld bij HEEMwonen;
  • over een klacht die later dan één jaar na het handelen of nalaten van HEEMwonen is ingediend;
  • die reeds eerder als geschil zijn ingediend en waarover al advies is uitgebracht;
  • die zijn voorgelegd aan de rechter of aan een andere officiële instantie;
  • over al eerder vastgelegd beleid met algemene strekking;
  • die discriminerend van aard zijn;
  • over de jaarlijkse huurverhoging, de huurprijs, de servicekosten of kosten van warmtelevering die op grond van de huurovereenkomst verschuldigd zijn (deze klachten worden behandeld door de Huurcommissie);
  • over een gedraging die betrekking heeft tot wanbetaling, een huuropzegging of het afsluiten van uw gas, water of licht;
  • indien de klacht uitsluitend betrekking heeft op een vergunning op grond van de Huisvestingswet;
  • over een klacht die betrekking heeft op een schadevergoeding die in behandeling is bij een verzekeringsmaatschappij.

Hoe kan ik een geschil indienen?

Vul onderstaand formulier in om een geschil bij de geschillenadviescommissie te melden:

"*" geeft vereiste velden aan

Aanhef
Naam*
Wat is uw relatie met HEEM wonen?

Waarover bent u ontevreden? (meerdere keuzes mogelijk)
(Zo ja, met wie? Zo nee, dan neemt de commissie jouw geschil niet in behandeling. Neem eerst contact op met HEEM wonen of dien een klachtenformulier in. In de folder van klacht tot geschil vindt je nadere uitleg)
(Zo ja, mail deze stukken apart door naar info@heemwonen.nl o.v.m. jouw naam)
Wil je tijdens de hoorzitting van de geschillenadviescommissie een mondelinge toelichting geven?
(Zo ja, gelieve de volgende gegevens van deze persoon door te geven: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mobiel)
(Zo ja, gelieve de volgende gegevens van deze persoon door te geven: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mobiel)

Hulp nodig?

HEEMwonen staat voor je klaar. Stel je vraag via het contactformulier.

Kunnen we je helpen?

Openingstijden Carnaval

Op carnavalsmaandag (12-02) en dinsdag (13-02) zijn we gesloten.

Voor spoedgevallen zijn we uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt hiervoor bellen naar 045 645 4444.

Fijne carnaval!