HomeSamen buurtmaken met het Martin Buber!

Samen buurtmaken met het Martin Buber!

Het Martin Buber wil kinderen een veilige plek bieden om te leren en zichzelf optimaal te ontplooien. Hiervoor is de verbinding met elkaar, maar óók met de thuisomgeving belangrijk.

Talent gedreven bereiken we meer

Daarom gaat HEEMwonen de samenwerking aan met Het Martin Buber. Samen gaan we leerlingen laten ervaren en meedenken over waar ze nu en in de toekomst willen wonen en wat voor hen belangrijk is om zich thuis te kunnen voelen. We organiseren leeractiviteiten en projecten die bijdragen aan een sterke gemeenschap en een gevoel van saamhorigheid.

Samen streven we ernaar om een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzame betrokkenheid en verbinding van jongeren met hun buurt en hun stad.

Kunnen we je helpen?

Kantoor gesloten

Vrijdag (17-05) is ons kantoor gesloten i.v.m. een training.

Voor spoedgevallen zijn we uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt hiervoor bellen naar 045 645 4444.