HomeVoor bewonersBuren en buurtLeefbaarheidProstitutie

Prostitutie

We staan prostitutie in onze woningen niet toe. Hiervoor hanteren we een zero tolerance-beleid.

Prostitutie in woningen van HEEMwonen is verboden ‎

HEEMwonen hanteert met betrekking tot prostitutie een zero tolerance-beleid. Dit betekent dat HEEMwonen het onder geen beding toestaat dat haar woning wordt gebruikt ten behoeve van prostitutie. Concreet houdt dit het volgende in.

HEEMwonen gaat naar de rechter

Indien er prostitutie in een woning van HEEMwonen wordt geconstateerd, dan zal de zaak aan de kantonrechter worden voorgelegd met een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning.

Kantonrechters erkennen het zwaarwegende belang van woningcorporaties om hard op te treden tegen prostitutie, zie ook dit artikel op de website van de rechtspraak.

Kunnen we je helpen?

Openingstijden Carnaval

Op carnavalsmaandag (12-02) en dinsdag (13-02) zijn we gesloten.

Voor spoedgevallen zijn we uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt hiervoor bellen naar 045 645 4444.

Fijne carnaval!