Aanvraag huurverlaging 2023

U heeft het huurbulletin voor 2023 ontvangen. Hierin heeft u kunnen lezen dat u zelf een aanvraag kunt indienen voor huurverlaging. Hiervoor moet u aan enkele voorwaarden voldoen en gegevens aanleveren. Op deze pagina leest u hier meer over.

Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huurverlaging

U heeft recht op huurverlaging als:

 • U op 1 maart 2023 in uw huidige huurwoning van HEEMwonen woont.
 • U een sociale huurwoning huurt (geen vrijesectorwoning met geliberaliseerde huurprijs).
 • Uw netto huur op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03 per maand.
 • Uw inkomen minimaal 6 maanden geleden is gedaald.
 • U alleen woont en uw inkomen lager is dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
 • U met 2 of meer personen samenwoont en uw inkomen lager is dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

We hebben uw huishoudgegevens en inkomensgegevens nodig wanneer u een aanvraag voor huurverlaging doet

Om uw aanvraag voor huurverlaging in behandeling te nemen, hebben we de volgende gegevens van u nodig:

1. Uw huishoudgegevens

U geeft uw huishoudgegevens aan ons door, door zelf een verklaring op te stellen. Hiermee laat u ons weten of en met wie u samenwoont. Vermeld hierop:

 • Het totaal aantal personen waarmee u samenwoont.
 • De naam en geboortedatum van alle bewoners.
 • Uw naam, adres en handtekening.

2. Uw Inkomensgegevens

We ontvangen ook graag het totale inkomen van alle bewoners in uw huishouden. Heeft u inwonende kinderen jonger dan 27 jaar? Dan telt hun inkomen niet mee en hoeft u niets aan te leveren. U kunt de volgende gegevens per persoon bij ons aanleveren:

Optie 1: Twee Loonstrookjes per persoon

 1. Een kopie van de loonstrook van de laatste maand voor u de aanvraag voor huurverlaging doet. Vraagt u bijvoorbeeld huurverlaging aan in mei 2023? Dan ontvangen we graag een loonstrookje van april 2023.
 2. Een kopie van de loonstrook van 6 maanden geleden. Vraagt u bijvoorbeeld huurverlaging aan in mei 2023? Dan ontvangen we ook graag een loonstrookje van november 2022.  

Optie 2: Twee uitkeringsspecificaties per persoon

 1. Een kopie van de uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag huurverlaging. Vraagt u bijvoorbeeld huurverlaging aan in mei 2023? Dan ontvangen we graag een uitkeringsspecificatie van de maand april 2023.
 2. Een kopie van de uitkeringsspecificatie van 6 maanden geleden. Vraagt u bijvoorbeeld huurverlaging aan in mei 2023? Dan ontvangen we ook graag een uitkeringsspecificatie van november 2022.

Optie 3: Inkomensgegevens uit zelfstandig onderneming/zzp per persoon

 1. Een officieel document van een boekhouder waarop de winst van het afgelopen half jaar staat vermeld. Het document moet voorzien zijn van een stempel van het bedrijf.

Vraag uw huurverlaging aan tussen 20 april 2023 tot 31 december 2024

Het is niet mogelijk om eerder of later nog een aanvraag voor huurverlaging in te dienen.

U kunt uw aanvraag mailen, per post opsturen of afgeven bij ons op kantoor

Stuur uw huishoudgegevens en inkomensgegeven per mail naar info@heemwonen.nl of per post naar Postbus 135, 6460 AC in Kerkrade. U bent ook welkom bij ons op kantoor van maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur. Op vrijdag zijn we van 08:30 tot 12:30 uur geopend. Het adres van ons kantoor is Markt 52, 6461 ED in Kerkrade.

U krijgt binnen drie weken schriftelijk reactie

U krijgt van ons binnen drie weken een brief waarin staat of u wel of geen huurverlaging krijgt. Vraagt u bijvoorbeeld op 1 augustus 2023 huurverlaging aan, dan krijgt u uiterlijk 21 augustus 2023 bericht.   

Heeft u recht op huurverlaging? Dan wordt uw huurprijs € 575,03

Deze huurprijs van € 575,03 is wettelijk bepaald en geldt voor iedereen die recht heeft op huurverlaging. Als u recht heeft op huurverlaging, dan gaat deze huurprijs in op de 1e dag van de 2e maand nadat u de brief heeft gekregen. Bijvoorbeeld:

 • Op 1 augustus 2023 vraagt u huurverlaging aan. 
 • Uiterlijk 21 augustus 2023 krijgt u bericht dat u huurverlaging krijgt.
 • De huurverlaging gaat op 1 oktober 2023 in.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb geen brief voor de huurverhoging gekregen. Heb ik dan recht op huurverlaging?
  Als u voor 1 mei 2023 geen brief heeft gekregen over de huurverhoging, dan heeft u waarschijnlijk recht op huurverlaging. Hier krijgt u eind mei 2023 een brief over. Wacht deze brief af. Als u recht heeft op huurverlaging, dan hoeft u zelf geen aanvraag in te dienen of iets naar ons op te sturen.
   
 • Verandert mijn huurtoeslag als ik een huurverlaging krijg?
  Als u huurverlaging krijgt, dan kunt u minder huurtoeslag krijgen. Maar als uw inkomen ook gedaald is, krijgt u misschien juist meer huurtoeslag. U kunt een proefberekening voor uw huurtoeslag maken via www.toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw mogelijk gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst. Dat doet u ook via www.toeslagen.nl. U voorkomt hiermee dat u mogelijk later huurtoeslag moet terugbetalen.
   
 • Waarom heeft HEEMwonen informatie opgevraagd over mijn inkomen bij de Belastingdienst?
  Jaarlijks worden de huurprijzen per 1 juli verhoogd. Dit jaar krijgen sommige bewoners met een laag inkomen geen huurverhoging, maar een huurverlaging. Om een huurverlaging te geven, hebben we inzicht in uw inkomen nodig. Daarom hebben we deze informatie opgevraagd bij de Belastingdienst.
   
 • Welke informatie heeft de Belastingdienst HEEMwonen gegeven over mijn inkomen?
  De Belastingdienst heeft alleen aangegeven of u wel of geen laag inkomen heeft. We hebben geen inzicht in uw precieze inkomen.