HomeOver onsGovernance

Governance

Als Aedes-lid onderschrijft HEEMwonen de Governancecode. Deze code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht.

Bestuur

Liesbeth van Beek is per 1 maart 2021 bestuurder van HEEMwonen.

Raad van Commissarissen

HEEMwonen heeft een Raad van Commissarissen (RVC) die zich graag aan je voorstelt.

Karel van Rosmalen

Voorzitter RvC en
lid Remuneratiecommissie

drs. Dave Huntjens

Vice-voorzitter RvC en voorzitter Remuneratiecommissie

Dhr. Nico Haster

RA RC EMFC en voorzitter Auditcommissie

ir. Wim Weide

Lid Auditcommissie

dr. Marianne Potting

Lid Raad van Commissarissen

Publicaties en reglementen

Visitatie

Leden van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zijn verplicht iedere vier jaar een visitatie uit te laten voeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken ten aanzien van hun maatschappelijke prestaties. Ook HEEMwonen laat zich visiteren. Met de visitatie verantwoorden we ons over de keuzes die we maken ten aanzien van onze maatschappelijke prestaties.

Kunnen we je helpen?

Tijdelijk minder goed bereikbaar

Op dit moment zijn we minder goed bereikbaar door een stroomstoring. Onze telefoon is doorgeschakeld naar onze boodschappendienst. Voor spoedgevallen kun je bellen naar naar 045 645 4444.

We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer bereikbaar te zijn!